Ga naar inhoud

Algemene reisinformatie

Het reisaanbod

Op deze website trachten wij een zo volledig mogelijk beeld te scheppen van de mogelijkheden binnen onze bestemmingen. Dit wil niet zeggen dat alle reizen vermeld staan. Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag behulpzaam bij het vinden of samenstellen van UW reis.

Boeking (reservering) en aanbetaling

U kunt zowel telefonisch als schriftelijk bij ons boeken.
Schriftelijk kunt u dit doen door het boekingsformulier op deze website in te vullen en te versturen. Lukt het u niet om het formulier in te vullen, dan kunt u het formulier per e-mail info@belugareizen.nl of telefonisch (+31 10 295 0126) aanvragen.
Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende formulier ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Wij zullen daarna alle gevraagde elementen voor u boeken en de reis vervolgens met een factuur/bevestiging aan u bevestigen. U wordt dan verzocht om de overeengekomen aanbetaling per omgaande te voldoen. De restantbetaling dient (tenzij anders overeengekomen is) uiterlijk zes weken voor vertrek te zijn voldaan.
Wij hanteren tevens de volgende kosten:
- reserveringskosten: € 25,00 per boeking,
- wijzigingskosten: € 25,00 per wijziging,
- annuleringskosten: € 50,00.

Koersen & belastingen

Als prijzen zijn gebaseerd op buitenlandse valuta, dan staat boven de prijskolom vermeld welke koers hiervoor is gehanteerd. Omdat de koers van de US$ en de CA$ op dit moment zo wisselend is, maken wij met u op moment van boeking een afspraak over de te hanteren koers voor uw boeking. Indien gewenst, kunt u de reissom ook voldoen in US$ of CA$. Dit dient wel bij boeking overeengekomen te worden.
Wij behouden ons het recht voor om niet eerder aangekondigde belasting- en brandstofprijsverhogingen aan u na te belasten.

Kennelijke fouten & aansprakelijkheid

Kennelijke fouten en vergissingen op deze website binden ons niet, noch is Beluga Adventures verantwoordelijk voor de gevolgen die hier uit voortvloeien. Wij houden ons het recht voor, binnen afzienbare tijd na boeking, een reisaanbieding in te trekken of niet te leveren.
Degene die een reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle reizigers die hij / zij aanmeldt.

Annulering van een reis door Beluga Adventures

Wij behouden ons het recht voor om een reis te annuleren, wanneer niet het op de website vermelde minimum aantal deelnemers bereikt is. Dit wordt u uiterlijk 30 dagen voor vertrek meegedeeld. Samen met u zullen wij dan op zoek gaan naar een passend alternatief.

Programmawijzigingen

Onze reizen gaan naar gebieden waar mensen sterk op elkaar zijn aangewezen. Hulp aan mensen in nood gaat daarom altijd voor. Het kan zijn dat daardoor het programma of de route van een schip gewijzigd moet worden; of een helikoptervlucht geannuleerd wordt omdat die elders uitkomst moet bieden.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen.
Hetzelfde geldt voor wijzigingen en annuleringen als gevolg van lokale en-/of weersomstandigheden. Deze kunnen een programma danig in de war schoppen of zelfs helemaal op z'n kop zetten. Dit is inherent aan het reizen in afgelegen oorden.
De reisbeschrijvingen op deze site dient u daarom uitsluitend als leidraad te zien en niet als een vast gegeven.

Vertragingen

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat kosten voortkomend uit vertragingen vanwege weersomstandigheden grotendeels voor rekening van de reiziger zijn.
Dit geldt met name voor Arctisch Canada, Groenland en de Falklandeilanden. Wij adviseren u daarom geen afspraken te plannen in de week na de geplande terugkomst.

Verzekeringen

Het is belangrijk dat u goed verzekerd op reis gaat. Wij stellen het hebben van een reisverzekering daarom verplicht. Beluga Adventures heeft speciale afspraken gemaakt met Europeesche Verzekeringen en Allianz Global Assistance zodat u tijdens de hier gepubliceerde reizen altijd goed gedekt bent in geval u in een noodsituatie hulp behoeft. Wij raden u tevens ten sterkste aan een annuleringsverzekering voor uw reis af te sluiten. Indien gewenst, kunnen wij deze voor u (laten) afsluiten bij Europeesche Verzekeringen of bij Allianz Global Assistance.

Brandstoftoeslag

Vanwege de sterk wisselende brandstofprijzen worden alle prijzen waar een substantieel deel van de kostprijs (zoals bij scheepsreizen en vluchten) bestaat uit fossiele brandstof, afgegeven onder voorbehoud van een brandstoftoeslag. Wanneer een brandstoftoeslag voor u van toepassing is of wordt, ontvangt u hierover zo spoedig bericht. Dit zal in ieder geval niet later dan zes weken voor vertrek zijn.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Ons bedrijf is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden onder nummer 2596.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op de internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR)

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
> (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
> de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
De publieksbijdrage CFR bedraagt € 2,50 per boeking van maximaal 9 personen.

ANVR

Sinds 31 maart 2016 Beluga Expeditions & Adventures BV (handelsnaam Beluga Adventures) is lid van de ANVR onder nummer 05411. Bekijk hier de ANVR-verklaring.

Terug naar boven